KURUMSAL

TORUN POLİTİKALARI

Sürdürülebilir başarının; yenilikçi bir anlayışla, sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemleri, maliyet yönetimi ve yalın üretimin uygulanmasından, ayrıca gelecekteki başarının ise Endüstri 4.0 ve esnek üretimden geçtiğine inanıyoruz.

Bu nedenle biz Torun Grubu olarak;

 • Müşteri odaklı bir ekip olmayı,
 • Müşterilerimizin beklenti ve geri bildirimlerine odaklanarak, her türlü müşteri taleplerine en hızlı ve etkin çözümleri üretmeyi,
 • Müşterilerimize ve çalışanlarımıza değer katacak çevreye duyarlı teknolojileri hızlıca hayata geçirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizin maliyetini yönetme ve verimlilik anlayışı ile pay sahiplerimizin en az risk, en yüksek getiri ve gelecek değeri yaratma beklentilerine çözüm üretmeyi,
 • Faaliyetlerimiz kapsamındaki yürürlükte bulunan uluslararası ve ulusal yasalara ve her türlü mevzuat şartlarına uygun olarak yürütmeyi,
 • Çalışanlarımızın beklentileri çerçevesinde kendilerini gerçekleştirmelerine imkân veren demokratik ortamı ve imkânları sunmayı,
 • Çalışma ortamı ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG Risklerinin azaltılması için Çalışan ve Çalışan temsilcilerimizin katılımı ile gerekli önlemleri almayı,
 • Tüm tedarikçi ve çözüm ortaklarımızın termin, zamanında ödeme gibi en asgari beklentilerine çözüm üreterek kurum itibarımızı sürdürmeyi,
 • Çevreye duyarlı olmayı, çevre kirliliğini önlemeyi ve olumsuz çevresel etkileri minimize etmeyi, mümkünse ortadan kaldırmak için çalışmayı,
 • Birim üretim başına düşen enerji miktarını sürekli azaltmayı,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda, üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetmeyi,
 • Kurumumuza ve tüm paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sürdürülebilir bir anlayışla korumayı, bu bilgilerin iş sürekliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almayı ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygulanabilir şartlarını karşılamak amacıyla ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı ve tüm faaliyetlerimizi bu politikaya uygun yürütmeyi,
 • Entegre yönetim sistemimizin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmeyi ve risk yönetimini, entegre yönetim sistemleri politikamız olarak benimsediğimizi tüm paydaşlarımıza duyuruyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi, taahhüt ediyoruz.